sprytna funkcja tworząca animowany banner

funkcja ma tę zaletę że określamy prost fps a klatkami mogą być wszystkie dostępne przez przeglądarkę formaty jpg,gif,png itp – bez strat kolorów jak w standardowym animowanym gifie. Użytkownik nie musi mieć także zainstalowanych dodatkowych wtyczek jak np. Flash. Dodanie/usunięcie obrazka to prosta modyfikacja tablicy w JS w head dołączamy kod: window.onload = rotate; var […]

Inna akcja na ostatnim elemencie w pętli foreach

Przypuśćmy, że chcemy na pętli foreach wylistować jakąś tablicę no i przy ostatnim elemencie tejże tablicy chcemy zrobić inną akcję. Pomocna w tym będzie funkcja PHP: end() Przykład użycia: $fruity_letters = array(„a” => „apple”, „b” => „banana”, „c” => „chiquita”); foreach($fruity_letters as $letter => $fruit) { if($fruit == end($fruity_letters) { print „$fruit is last\n”; } […]