WordPress – wyświetlenie w dowolnym miejscu treści postu lub strony o określonym ID

WordPress – wyświetlenie w dowolnym miejscu treści postu lub strony o określonym ID

Wystarczy w szablonie wstawić ten kod:


// Powiedzmy że taki ID ma nasza strona
$my_postid = 12;
$content_post = get_post($my_postid);
$content = $content_post->post_content;
$content = apply_filters('the_content', $content);

// uwalniamy od znaków
$content = str_replace(']]>', ']]>', $content);

// wyświetlamy treść
echo $content;

Recommended
Trochę trzeba przemierzyć informacji w wytycznych Google.com aby znaleźć ten…