Blokada strony internetowej z określonego adresu IP – czy to możliwe?

Jak najbardziej. Wystarczy w pliku tekstowym o nazwie:

Dodać na początku wpis:

Gdzie 87.xx.xx.59 to adres IP który ma być zablokowany. Nowe adresy – podajemy w kolejnych liniach.

Jest to dobry sposób na np. zablokowanie ataku strony z określonych adresów IP.

Plik

Znajduje się w głównym folderze strony (jeśli go nie ma – należy go utworzyć)

 

grafika:alphacoders.com