Jak wyświetlić w bazie danych WordPress wszystkich użytkowników, którzy są adminami?

Wystarczy, że wywołasz w konsoli SQL (np. poprzez PhpMyADMIN) poniższe zapytanie:

Oczywiście jeśli masz inny prefix tabel niż domyślny „wp_” odpowiednio zmodyfikuj to polecenie.

Zapytanie może być konieczne przy oczyszczaniu strony CMS WordPress z wirusów. Niekiedy atakujący wręcz dodają swojego admina do CMS WordPress, dzięki którym mają całkowitą kontrolę nad stroną. Więcej informacji na ten temat:

procedura usuwania wirusów ze strony opartej o system CMS WordPress [Update]