Jak wyświetlić w bazie danych WordPress wszystkich użytkowników, którzy są adminami?

Jak wyświetlić w bazie danych WordPress wszystkich użytkowników, którzy są adminami?

Wystarczy, że wywołasz w konsoli SQL (np. poprzez PhpMyADMIN) poniższe zapytanie:

SELECT wp_users.* 
FROM wp_users 
INNER JOIN wp_usermeta ON ( wp_users.ID = wp_usermeta.user_id ) 
WHERE 1=1 
    AND ( ( ( wp_usermeta.meta_key = 'wp_capabilities' 
        AND wp_usermeta.meta_value LIKE '%\"Administrator\"%' ) ) ) 
ORDER BY user_login ASC

Oczywiście jeśli masz inny prefix tabel niż domyślny „wp_” odpowiednio zmodyfikuj to polecenie.

Zapytanie może być konieczne przy oczyszczaniu strony CMS WordPress z wirusów. Niekiedy atakujący wręcz dodają swojego admina do CMS WordPress, dzięki którym mają całkowitą kontrolę nad stroną. Więcej informacji na ten temat:

procedura usuwania wirusów ze strony opartej o system CMS WordPress [Update]

Recommended
Przeczytaj jak zablokowac dostęp do Twojej strony z określonego adresu IP.