wystarczy taki kod:

$weekday = date("w", time());
if ($weekday == '6' || $weekday == '0') {
echo 'dziś jest weekend';
} else {
echo 'niestety dalej trzeba pracować... tydzień';
}